Pagetop

スティールシリーズ(4次)

更新

スティール シリーズ

ヘルロイドの4次防具であるスティールシリーズ。
トリンゲルのHEL-K11から購入と、迷宮の地下水路~雪原地帯のモンスターからのドロップで入手出来る。
ディバイン(紫)は凍りついた宮殿エリアのミッションにてリーダー,エリート,ボスや水の試練等でドロップします。
  • スティールアーマー
  • スティールプロテクター
  • スティールヘルム
  • スティールジーンズ
  • スティールブーツ
  • スティールグローブ
  • スティールベルト
  • バーサーカーコットンシャツ

スティールアーマー

スティールアーマー

エンチャント +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +10 +11 +12 +13 +14 +15
防御力 ノーマル 48 49 50 52 54 56 59 62 66 70 74 78 83      
ディバイン 53 54 55 57 59 61 64 67 71 75 79 83 88      
耐久度 50 50 50 51 52 53 55 57 59 62 65 68 72 72 72 72
LV制限 19

スティールプロテクター

スティールプロテクター

エンチャント +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +10 +11 +12 +13 +14 +15
防御力 ノーマル 39 40 41 43 45 47 50 53 57 61 65 69 74      
ディバイン 43 44 45 47 49 51 54 57 61 65 69 73 78      
耐久度 50 50 50 51 52 53 55 57 59 62 65 68 72 72 72 72
LV制限 18

スティールヘルム

スティールヘルム

エンチャント +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +10 +11 +12 +13 +14 +15
防御力 ノーマル 34 35 36 38 40 42 45 48 52 56 60 64 69      
ディバイン 37 38 39 41 43 45 48 51 55 59 63 67 72      
耐久度 49 49 49 50 51 52 54 56 58 61 64 67 71 71 71 71
LV制限 18

スティールジーンズ

スティールジーンズ

エンチャント +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +10 +11 +12 +13 +14 +15
防御力 ノーマル 29 30 31 33 35 37 40 43 47 51 55 59 64      
ディバイン 32 33 34 37 38 40 43 46 50 54 58 62 67      
耐久度 49 49 49 50 51 52 54 56 58 61 64 67 71 71 71 71
LV制限 17

スティールブーツ

スティールブーツ

エンチャント +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +10 +11 +12 +13 +14 +15
防御力 ノーマル 24 25 26 28 30 32 35 38 42 46 50 54 59      
ディバイン 26 27 28 30 32 34 37 40 44 48 52 56 61      
耐久度 48 48 48 49 50 51 53 55 57 60 63 66 70 70 70 70
LV制限 16

スティールグローブ

スティールグローブ

エンチャント +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +10 +11 +12 +13 +14 +15
防御力 ノーマル 19 20 21 23 25 27 30 33 37 41 45 49 54      
ディバイン 21 22 23 25 27 29 32 35 39 43 47 51 56      
耐久度 48 48 48 49 50 51 53 55 57 60 63 66 70 70 70 70
LV制限 16

スティールベルト

スティールベルト

エンチャント +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +10 +11 +12 +13 +14 +15
防御力 ノーマル 15 16 17 19 21 23 26 29 33 37 41 45 50      
ディバイン 17 18 19 21 23 25 28 31 35 39 43 47 52      
耐久度 47 47 47 48 49 50 52 54 56 59 62 65 69 69 69 69
LV制限 15

スティールシャツ

バーサーカーコットンシャツ

エンチャント +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +10 +11 +12 +13 +14 +15
防御力 ノーマル 10 11 12 14 16 18 21 24 28 32 36 40 45      
ディバイン 11 12 13 15 17 19 22 25 29 33 37 41 46      
耐久度 47 47 47 48 49 50 52 54 56 59 62 65 69 69 69 69
LV制限 14
ページのトップへ