Pagetop

スティールシリーズ(4次)

更新

スティール シリーズ

バーサーカーの4次防具であるスティールシリーズ。
トリンゲルのノーマルから購入と、錬金術師の道~混純の道でのモンスターからのドロップで入手出来る。
ディバイン(紫)はエテレイン地下水路エリアのミッションにてリーダー,エリート,ボスや水の試練等でドロップします。
  • スティールアーマー
  • スティールプロテクター
  • スティールヘルム
  • スティールジーンズ
  • スティールブーツ
  • スティールグローブ
  • スティールベルト
  • バーサーカーリンネルシャツ

スティールアーマー

スティールアーマー

エンチャント +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +10 +11 +12 +13 +14 +15
防御力 ノーマル 48 49 50 52 54 56 59 62 66 70 74 78 83      
ディバイン 53 54 55 57 59 61 64 67 71 75 79 83 88      
耐久力 51 51 51 52 53 54 56 58 60 63 66 69 73 73 73 73
LV制限 19

スティールプロテクター

スティールプロテクター

エンチャント +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +10 +11 +12 +13 +14 +15
防御力 ノーマル 39 40 41 43 45 47 50 53 57 61 65 69 74      
ディバイン                                
耐久度 51 51 51 52 53 54 56 58 60 63 66 69 73 73 73 73
LV制限 18

スティールヘルム

スティールヘルム

エンチャント +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +10 +11 +12 +13 +14 +15
防御力 ノーマル 34 35 36 38 40 42 45 48 52 56 60 64 69      
ディバイン 37 38 39 41 43 45 48 51 55 59 63 67 72      
耐久度 51 51 51 52 53 54 56 58 60 63 66 69 73 73 73 73
LV制限 18

スティールジーンズ

スティールジーンズ

エンチャント +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +10 +11 +12 +13 +14 +15
防御力 ノーマル 29 30 31 33 35 37 40 43 47 51 55 59 64      
ディバイン                                
耐久力 50 50 50 51 52 53 55 57 59 62 65 68 72 72 72 72
LV制限 17

スティールブーツ

スティールブーツ

エンチャント +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +10 +11 +12 +13 +14 +15
防御力 ノーマル 24 25 26 28 30 32 35 37 40 43 46 49 52      
ディバイン 26 27 28 30 32 34 37 39 42 45 48 51 54      
耐久度 49 49 49 50 51 52 54 56 58 61 64 67 71 71 71 71
LV制限 16

スティールグローブ

スティールグローブ

エンチャント +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +10 +11 +12 +13 +14 +15
防御力 ノーマル 19 20 21 23 25 27 30 32 35 38 41 44 47      
ディバイン 22 23 24 26 28 30 33 35 38 41 44 47 50      
耐久度 48 48 48 50 51 52 53 55 57 60 63 66 70 70 70 70
LV制限 16

スティールベルト

スティールベルト

エンチャント +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +10 +11 +12 +13 +14 +15
防御力 ノーマル 15 16 17 19 21 23 26 29 33 37 41 45 50      
ディバイン 17 18 19 21 23 25 28 31 35 39 43 47 52      
耐久度 48 48 48 50 51 52 53 55 57 60 63 66 70 70 70 70
LV制限 15

バーサーカーリンネルシャツ

バーサーカーリンネルシャツ

エンチャント +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +10 +11 +12 +13 +14 +15
防御力 ノーマル 10 11 12 14 16 18 21 24 28 32 36 40 45      
ディバイン 11 12 13 15 17 19 22 25 29 33 37 41 46      
耐久度 47 47 47 48 49 50 52 54 56 59 62 65 69 69 69 69
LV制限 14
ページのトップへ